Штедилница Можности

Штедилница Можности

Штедилница Можности е финансиска институција која на финансискиот Пазар во Република Македонија постои веќе 15 години.
Водејќи се од мисијата и визијата, Штедилницата е препознатлива по улогата на подржувач на луѓето во потреба да добијат финансиска и морална поддршка за своите добри деловни идеи, вербата во слободната иницијатива, индивидуалната креативност и личната одговорност. Штедилницата ги услужува микро, малите и средни претпријатија кои спаѓаат во секторот трговија, услуги и производство како и физички лица на кои нуди финансиски производи и услуги како кредитирање и можност за штедење. Штедилницата ужива голем рејтинг меѓу финансиските институции во Република Македонија, благодарение на високата ефикасност, посебно води грижа за брзината и квалитетот на услугите, преку нагласениот добар однос со клиентите и улогата на континуирано советување на сите клиенти.

Работењето со клиенти, штедилницата го организира на тој начин што секој клиент на Штедилницата има точно определено лице за контакт (Службеник за односи со клиенти), кое во секој момент може да одговори на сите прашања и потреби на клиентот.Темелите на деловната политика се засноваат на постојана иновација и воведување на нови производи и услуги, преку следење на трендовите и препознавање на потребите на пазарот. Штедилница Можности е партнер на глобалната микрофинансиска мрежа Оппортунитѕ Интернатионал со седиште во САД во чии рамки е рангирана на трето место од вкупно 42 институции во светот. Рангирањето е направено според ЦАМЕЛ рејтинг системот. Денес Штедилницата има деловна мрежа низ територијата на целата држава: Скопје (експозитура Аеродром, ГТЦ и Лептокарија), Куманово, Кавадарци, Кочани, Велес, Струмица, Тетово, Кичево, Битола, Струга и Гостивар. Тимот на Штедилницата го сочинуваат над 100 вработени. Целта е приближување на производите до сите потенцијални клиенти, да ја оправда вербата на сегашни и идни клиенти кои во штедилница Можности препознаваат сигурна и стабилна финансиска институција.

http://www.moznosti.com.mk/