ИААФ: Пропис за Подобност на Женска Класификација

IAAF introduces new eligibility regulations for female classification

Веројатно првично инспирирани и мотивирани од целата приказна околу 800 метрашката Кастер Семенија, за која веројатно сте запознаени поради случајот кога се веруваше дека постои можност да е машко поради невообичаено високото ниво на тестостерон за една жена, денеска ИААФ излезе со нов Пропис за вакви и слични случаи. Да бидеме реални, Семенија ги надминува вообичаените сфаќања за изгледот на просечна жена, погледнете ги фотографиите. Воедно, како што се поместуваат нормите и сфаќањата во општеството за луѓе кои го надминуваат правилото на постоење на два пола (машки и женски), бидејќи така се чувствуваат, или го менуваат својот пол (трансполови и интерполови), беше прашање на време кога спортските федерации ќе почнат да превземаат мерки за контрола на категориите и кој во која категорија припаѓа.

Повеќето жени (вклучително и елитните атлетичарки) имаат ниско ниво на тестостерон кое циркулира нормално во нивните тела (0.12 до 1.79 nmol/L во крвта); додека пак кај мажите, после пубертет е многу повисоко (7.7 – 29.4 nmol/L). Ниедена атлетичарка не може да има природно ниво на тестостерон во крвата од 5 nmol/L или повеќе, освен ако нема Разлики во Половиот Развој (Difference of Sexual Development – DSD) или тумор. Одредени индивидуи можат да имаат екстремно високо ниво на нормален тестостерон, надмнувајќи ја дури и нормалата за мажи.

Новите правила ги изгласа Советот на ИААФ во март, а ќе почнат да се применуваат од 01. Ноември 2018.

Еве што тоа подразбира, според официјалниот извештај од веб страната на ИААФ:

Caster Semenya

Caster Semenya

Оваа недела ИААФ донесе нов Пропис за Подобност на Женска Класификација (Атлетичарки со Разлики во Половиот Развој) за дисциплините од 400м до милја, вклучително 400м пречки, 800м, 1500м. една милја и мешани дисциплини во рамки на овие дистанци (Одредени дисциплини)

Новите Прописи одредуваат дека секоја атлетичарка која има Разлики во Половиот Развој (Difference of Sexual Development), скратено и понатаму во текстот DSD, што значи дека нејзиното ниво на тестостерон (во серум) е 5 nmol/L или повисоко и која е андрогено-чувствителна да влезе во оваа категорија, треба да ги исполни следниве услови за да може да се натпреварува на Одредени Дисциплини на меѓународни натпревари (или да постави Светски Рекорд на Одредени Дисциплини на натпревари кои не се меѓународни натпревари):

 (a) таа мора да биде признаена со закон или како женско или како интерполова (или еквивалентно);

(b) таа мора да го редуцира крвниот тестостерон до под пет (5) nmol/L во континуиран период од најмалку шест месеци (пр. со употреба на хормонални контрацептиви); и

(c) потоа таа мора да го одржува нивото на тестостерон во нејзината крв под пет (5) nmol/L континуирано (без разлика дали се натпреварува или не) се додека таа сака да остане прифатлива за натпревари.

На овие нови правила изјава даде и Претседателот на ИААФ, Sebastian Coe:

“Како Интернационална Федерација за нашиот спорт ние имаме одговорност да обезбедиме еднакви услови за спортистите. Како и многу други спортови избираме да имаме две класификации на нашите натпревари – машка категорија и женска категорија. Ова значи дека треба да бидеме јасни за критериумите за натпреварување во овие две категории. Нашите докази и податоци покажуваат дека тестостеронот, без оглед дали е природно создаден или вештачки вметнат во телото, обезбедува значителни предности во перформансите кај женските атлетичари. Ревидираните правила не се однесуваат на мамење, ниту еден атлетичар/ка со DSD не мами, туку тие се за изедначување на правилата на игра за да обезбедат фер натпревар во атлетиката, каде успехот се одредува преку талент, посветеност и напорна работа, а не од други фактори кои придонесуваат.“

Има огромен број на истражувања кои покажуваат дека повисоко ниво на тестостерон кај жените носи придобивка во перформансите во спортот. Овие Прописи им овозможуваат на овие жени да можат да се натпреваруваат и понатаму во женска конкуренција, сѐ додека ги почитуваат зададените норми.

Др. Stephane Bermon од Одделот за Медицина и Наука на ИААФ вели:

“Во нашите истражувања во период од повеќе од декада, увидовме дека 7.1 од 1000 имаат покачен тестостерон. Тоа е за 140 пати повеќе од општата женска популација што укажува на фактот дека намерно се регрутираат овие женски со природно високо ниво на тестостерон во овој спорт. Третманот за редукцја на нивото на тестостерон е хормонален суплемент сличен на оној со таблетите за контрацепција кој го земаат милиони жени во светот. Ниедна атчетичарка нема да биде принудена да биде подложена на операција. Одговорноста ќе биде на атлетичарката, во консултација со нејзиниот медицински тим да одлучат за нејзиниот третман“.

Kaстер Семенија (лево) со својата сопруга (десно)

Kaстер Семенија (лево) со својата сопруга (десно)

Оние жени кои сепак ќе се одлучат да не го намалат нивото на тестостерон во крвта, сеуште ќе можат да се натпреваруваат во одредени натпревари во женска конкуренција. Правилата постојат да обезбедат фер натпревар помеѓу атлетичарките, за бенефит на мнозинството. На никој начин не се со намера да осудуваат или да го преиспитуваат половиот и сексуален идентитет на атлетичарките. Напротив, ИААФ напоменува дека е неопходно да се почитува и зачува идентитетот и достоинството на атлетичарките со DSD, затоа сите вакви случаи ќе бидат разгледувани фер и на доверлив начин со оглед на чувствителната природа на случаите. Секое прекршување на доверливоста, несоодветната дискриминација и / или стигматизација врз основа на пол или родов идентитет ќе претставува сериозно прекршување на Кодексот за интегритет на ИААФ и ќе резултира со соодветна дисциплинска постапка против навредувачката страна.

 

Permalink